Ponovni zagon poslovanja in ohranitev konkurenčnosti

Naziv operacije: PostCOVID-PGP

Izbruh epidemije COVID-19 je povzročil izredne razmere v gospodarstvu in podjetjih, tako na strani dobaviteljev kot tudi na strani kupcev. V tako ranljivem času so pomembne investicije, ki odražajo prihodnjo uspešnost v poslovanju ter omogočajo nove poslovne priložnosti na trgu.

S projektom javnega financiranja spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih želimo ponovno vzpostaviti predkrizni nivo povpraševanja z razvojem novih izdelkov, dvigniti produktivnost in tako ohraniti visoko stopnjo konkurenčnosti na tujih trgih, zaščititi delovna mesta naših zaposlenih ter uvesti nove trženjske strategije, ki sovpadajo spremenjenim navadam kupcev.

Sredstva za izvedbo projekta bodo v 100 % deležu pridobljena preko Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni Razvoj (www.eu-skladi.si).

Evropski strukturni sklad

Povezave: