Predstavitev in spletno trženje podjetja na tujih trgih

Naziv operacije: PGP- inde d.o.o. - predstavitev in spletno trženje podjetja, tuji trgi

Spletna stran vključno z e-katalogom in predstavitvenim videom je nastala kot naložba oziroma projekt, s katerim smo razširili in digitalizirali obstoječo dejavnost na tuje trge. S pomočjo te operacije je podjetje pridobilo nove poslovne priložnost na tujih trgih ter za nadaljni digitalni razvoj podjetja in elektronsko poslovanje s strankami.

Operacija je pokrivala dve aktivnosti Izdelava video vsebin za podjetje, ter optimizacija spoletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov z vzpostavitvijo sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam namenjenoi tujim strankam in tuji poslovni javnoisti. Obe aktivnosti sta bili sofinancirani v višini 70% upravičenih stroškov izvedenih aktivnosti.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Logo SPIRIT MGRT EUlong.fw

Povezave: